Predškolska ustanova 'Naši biseri', Kanjiža 


Јавне набавке


- Јавне набавке у 2018. години


Јавнa набавкa 5/2018

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
Јавнa набавкa 4/2018

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 5. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 6. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 7. »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 8. »Јавнa набавкa 3/2018

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2018

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА »
- ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 2»
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »- Јавне набавке у 2017. години

Јавнa набавкa 6/2017

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 5/2017

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 4/2017

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- odgovori_na_postvljena_pitanja.doc »
- izmene_i_dopune_konkursne_dokumentacije_jnmv4_2017.doc »
- Одлука а додели уговора »
- Одлука о обустави поступка за партији 11 - Органски чај »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - big_trade_doo »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - roza_terez_szr »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_AD_Senta_Promet »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_AD_Senta_Promet_partija_5.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_AD_Senta_Promet_partija_9.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_AD_Senta_Promet_partija_10.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_AD_Senta_Promet_partija_12.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_Partija_3_Prerađevine_od_mesa.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_Partija_7_Hleb.pdf »
- odluka_o_dodeli_ugovora_Partija_1_Meso.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru _ad_Senta_Promet_partija_6.pdf »
- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_Mesocoop.pdf »


Јавнa набавкa 3/2017

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2017

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : НАБАВКА ГОРИВА »
- ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА »
- ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : НАБАВКА ГОРИВА - ИЗМЕЊЕНА »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА »
- Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН: 2/2017 »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »- Јавне набавке у 2016. години

Јавнa набавкa 3/2016

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ГОРИВО ЗА ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА У ОРОМУ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/2017 »
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »Јавнa набавкa 1/2016

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ: 1/2016 »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке бр. 1/2016 6 »
- Одлука о додели »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »- Јавне набавке у 2015. години

Јавнa набавкa 5/2015

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ Јавна набавка мале вредности Број набавке: 5/2015 » »
- Одлука о додели уговора »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2 »Јавнa набавкa 4/2015

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВО ЗА ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА У ОРОМУ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016. ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2015 » »
- Oдговор на поставljено питаnjе у поступку JN BР. 4/2015 » »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »Јавнa набавкa 3/2015

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ: 3/2015 » »Јавнa набавкa 1/2015


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2015. ГОДИНУ »- Јавне набавке у 2014. години

Јавнa набавкa 5/2014


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ »
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава »
- Одговор на постављено питање и измена конкурсне документације ЈН БР. 5/2014 »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »Јавнa набавкa 4/2014


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- Исправка и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - гориво за грејање објекта у Орому за грејну сезону 2014/2015, број ЈН: 4/2014 »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке мале вредности бр. 4/2014 – добра – гориво за грејање објекта у Орому за грејну сезону 2014/2015 »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА »Јавнa набавкa 3/2014


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 »
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2 »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »Јавнa набавкa 1/2014

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке мале вредности бр. 1/2014 услуга – услуга патролних служби за обезбеђење објекта „Маслачак“ у Кањижи са припадајућим двориштем »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1/2014 ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГА ПАТРОЛНИХ СЛУЖБИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА „МАСЛАЧАК“ У КАЊИЖИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ДВОРИШТЕМ Број набавке: 1/2014 »- Јавне набавке у 2013. години


Јавнa набавкa 8/2013

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За набавку услуга - услуга обезбеђења објекта „Маслачак“ у Кањижи и припадајућег дворишта у виду портирско-патролне службе »Јавнa набавкa 7/2013


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке бр. 7/2013- радови-поправка и одржавање санитарног и мокрог чвора (2) »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке бр. 7/2013- радови-поправка и одржавање санитарног и мокрог чвора (1) »
- Исправка конкурсне документације за јавну набавку извођења радова –поправка и одржавање санитарног чвора у објекту „Сунчица“ у Кањижи и у објекту „Маслачак“ у Кањижи, број набавке 7/2013 »
- ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за прикупљање понуда за јавну набавку извођења радова - поправка и одржавање санитарног чвора у објекту „Сунчица“ у Кањижи и пода кухиње у објекту „Маслачак“ у Кањижи бр: 7/2013 »

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА (број набавке 7/2013) »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (број набавке 7/2013) »


Јавнa набавкa 6/2013


- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке бр. 6/2013 услуга – услуга осигурања имовине и лица (2) »
- Одговор на питање постављено у вези јавне набавке бр. 6/2013 услуга – услуга осигурања имовине и лица (1) »
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »