Конкурс за упис деце у радну 2021/2022. годину

Обавештавамо родитеље/законске заступнике деце да ће се упис у нашу Установу
вршити од 10. МАЈА до 24. МАЈА 2021. године.

Упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2015. године до 28. фебруара 2016. године.
Родитељи/законски заступници деце која су до сада похађала нашу Установу, није потребно да попуњавају захтев за упис јер се документација преноси, и признаје као поднет захтев у овогодишњем упису.
Деца која се први пут уписују у нашу установу, пријављују се електронским путем, без достављања документације, јер се она аутоматски прибавља из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала www.euprava.gov.rs, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима.
Напомена: подношење захтева је могуће тек првим званичним даном уписа, односно од 10.5.2021. године.
Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Р. Србије, из тог разлога молимо родитеље који нису држављани Р. Србије, да се за информације о упису интересују на следећи број телефона: (024) 874 380 или мејл адресу: nasibiseri@kanjiza.rs

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За 3. и 4. дете по рођењу:
Уколико је дете које се уписује у Установу треће или четврто по реду рођења у породици, родитељи/законски заступници прилажу додатну документацију:
• Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице;
• Фотокопију личне карте једног родитеља;
• Попуњен захтев https://predskolskakanjiza.edu.rs/sr/dokumenti/
За дете без родитељског старања:
Решење надлежног органа да је дете под старатељством или хранитељством и важеће решење о дечјем додатку.
За наведене категорије деце упис ће обавити електронским путем, али је неопходно да се додатна документација достави на мејл адресу установе: nasibiseri@kanjiza.rs, са назнаком имена и презимена детета.
Путујућа деца:
Ако ће ваше дете путовати у вртић, молимо да овај податак наведете при упису.

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ: за СВУ новоуписану децу потребно је доставити потврду надлежног дома здравља, да је дете уредно вакцинисано и да је психофизички способно за пријем у установу. Потврда се предаје до 20. августа 2021. године. Подношење ове потврде је обавезно, у супротном дете неће бити примљено у установу.

За сва питања у вези уписа можете нам се обратити путем мејла: nasibiseri@kanjiza.rs, или од 10. маја (од 8,00 до 12,00 часова) на телефон: (024) 874 380.

УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС

1. корак – Посетите www.еuprava.gov.rs (CHROME претраживач)
2. корак – У горњем десном углу сајта, кликните на „Моја еУправа“.
3. корак – Региструјте се или пријавите на свој налог. Унесите своје корисничко име и лозинку током регистрације.
4. Корак – У менију изаберите следец́у икону: „Грађани-услуге-деца-еВртић“.
5. Корак – Кликните на жељени вртиц́ у установи, а затим на „Покрени услугу“.
6. Корак – На екрану „Пријава деце“ пријавите се у предшколску установу, овде је важно да попуните сва поља.
7. Корак – Кликните на „Следећи корак“, подаци ће бити проверени, и коначно кликните на икону „Поднеси пријаву“.

Предшколска онлајн заједница учења-Учимо и менјамо праксу

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом. Брошуре креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Упитник за породице о брошури „Добробит деце предшколског узраста“

Упитник за породице о брошури „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“

Упитник за породице о брошури „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста “

Поштовани родитељи/законски заступници деце

На основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа од понедељка, 30. новембра 2020. године објекти Предшколске установе “Наши бисери” примаће само децу која су уписана у целодневни боравак, уз услов да родитељи/законски заступници деце поднесу:
– Потврду послодавца да родитељи/законски заступници деце послове морају да обављају у седишту или организационој јединици фирме, са контактом послодавца.

Потврде се предају у понедељак, 30. новембра приликом доласка деце у предшколску установу.

Upis dece u radnu 2020/2021. godinu

Obaveštavamo roditelje/zakonske zastupnike dece da će upis u našu Ustanovu vršiti od 11. maja do 25. maja 2020. godine.

Upis je obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine.

Roditelji/zakonski zastupnici dece koja su do sada pohađala našu Ustanovu, nije potrebno da popunjavaju zahtev za upis jer se dokumentacija prenosi, i priznaje kao podnet zahtev u ovogodišnjem upisu.

Deca koja se prvi put upisuju u našu ustanovu, prijavljuju se  elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, jer se ona automatski pribavlja iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra  obaveznog socijalnog osiguranja. Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala www.euprava.gov.rs, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima.

Napomena: podnošenje zahteva je moguće tek prvim zvaničnim danom upisa odnosno od 11.5.2020. godine.

Prijava elektronskim putem nije moguća za roditelje koji nisu državljani R. Srbije, iz tog razloga molimo roditelje koji nisu državljani R. Srbije, da se za informacije o upisu interesuju na sledeći broj telefona: (024) 874 380 ili mejl adresu: nasibiseri@kanjiza.rs
 
DODATNA DOKUMENTACIJA:

Za 3. i 4. dete po rođenju: Ukoliko je dete koje se upisuje u Ustanovu treće ili četvrto po redu rođenja u porodici, roditelji/zakonski zastupnici prilažu dodatnu dokumentaciju:
• Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice;
• Fotokopiju lične karte jednog roditelja;
Popunjen zahtev

Za dete bez roditeljskog staranja: rešenje nadležnog organa da je dete pod starateljstvom ili hraniteljstvom i važeće rešenje o dečjem dodatku.

Za navedene kategorije dece upis će obaviti elektronskim putem, ali je neophodno da se dodatna dokumentacija dostavi na mejl adresu ustanove: nasibiseri@kanjiza.rs, sa naznakom imena i prezimena deteta.

Putujuća deca: ako će vaše dete putovati u vrtić, molimo navedite pri upisu.

LEKARSKO UVERENJE: za SVU novoupisanu decu potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog doma zdravlja, da je dete uredno vakcinisano i da je psihofizički sposobno za prijem u ustanovu. Potvrda se predaje do 20. avgusta 2020. godine. Podnošenje ove potvrde je obavezno, u suprotnom dete neće biti primljeno u ustanovu.

Dodatne informacije i uputstvo o vršenju upisa elektronskim putem dostupni su na našem sajtu.

Za sva pitanja u vezi upisa možete nam se obratiti putem mejla: nasibiseri@kanjiza.rs, ili od 11. maja (od 8,00 do 12,00 časova) na telefon: (024) 874 380.

Обавештење о упису деце у радну 2020/2021. годину

Предшколска установа „Наши бисери“ обавештава родитеље/законске заступнике деце, да ће се подношење електронских пријава за упис деце у радну 2020/2021. годину вршити од 11. маја до 25. маја 2020. године (детаљна упутства за електронски упис биће објављени ускоро…)