ERASMUS+


Предшколска установа ,,Наши бисери” Кањижа, учествује у пројекту под називом ERASMUS+ LIFE.
Пројекат траје две године. Циљ пројекта је развој еколошке свести код деце. Један део пројекта се остварује у предшколској установи, а други део у сарадњи са партнерима.
У овом пројекту учествују: Предшколска установа ,,Наши бисери” Кањижа (Србија), Предшколска установа у Нађкањижи (Мађарска) и Основна школа ,,Мартонфи Јанош” (Румунија).