Реализованe онлајн активности – група „Бубамара“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Лочар Санја
група „Бубамара“
Април 2020