Реализованe онлајн активности – група „Csiga-biga“

вртић „Кутак“
васпитач: Дукаи Тимеа
група „Csiga-biga“
Април 2020