Реализованe онлајн активности – група „Csip – Csirip“

вртић „Сунцокрет“
васпитач: Ковач Ђолаи Тимеа
група „Csip – Csirip“
Април 2020