Реализованe онлајн активности – Мала јаслена група

вртић „Сунчица“
васпитачи: Бимбо Рице Габриела, Олах Анастазиа
Мала јаслена група
Април 2020