Реализованe онлајн активности – група „Méhecske“

вртић „Маслачак“
васпитач: Сливка Шандор Мелинда
група „Méhecske“