Реализованe онлајн активности – група „Nyuszi“

вртић „Звездица“
васпитачи:Домонкош Емеше
група „Nyuszi“
Април 2020