Реализованe онлајн активности – група „Pöttyöcske“

вртић „Сунцокрет“
васпитач: Веселинов Жужана
група „Pöttyöcske“
Април 2020