Реализованe онлајн активности – група „Рибице“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Дејановић Драгана
група „Рибице“
Април 2020