Реализованe онлајн активности – група „Рибице“ – Оковацки Соња

вртић „Наши бисери“
васпитач: Оковацки Соња
група „Рибице“
Април 2020