Реализованe онлајн активности – група „Róka“

вртић „Маслачак“
васпитачи: Сабо Тинде, Фараго Чила
група „Róka“
Април 2020