Реализованe онлајн активности – Средња јаслена група

вртић „Сунчица“
васпитачи: Чикош Лили, Филе Ачаи Анет
Средња јаслена група
Април 2020