Реализованe онлајн активности – вртић „Дуга“ – група „Manócska“

вртић „Дуга“
васпитачи:Бите Жинка Андреа, Јухас Анита
група „Manócska“
Мај 2020