Реализованe онлајн активности – вртић „Маслачак“ – група „Méhecske“ – Мај 2020

вртић „Маслачак“
васпитач: Сливка Шандор Мелинда
група „Méhecske“
Мај 2020