Реализованe онлајн активности – вртић „Маслачак“ – група „Nyuszi“

вртић „Маслачак“
васпитач: Ческо Беата
група „Nyuszi“
Мај 2020