Реализованe онлајн активности – група „Katica“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Рац Нађ Тинде
група „Katica“
Мај 2020