Реализованe онлајн активности – група „Рибице“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Оковацки Соња
група „Рибице“
Мај 2020