Реализованe онлајн активности – вртић „Наши бисери“ – група „Рибице“ – Мај 2020

вртић „Наши бисери“
васпитач: Дејановић Драгана
група „Рибице“
Мај 2020