Реализованe онлајн активности – вртић „Сунчица“ – Мала јаслена група – Мај 2020

вртић „Сунчица“
васпитачи: Бимбо Рице Габриела, Олах Анастазиа
Мала јаслена група
Мај 2020