Реализованe онлајн активности – вртић „Сунчица“ – Средња јаслена група – Април 2020

вртић „Сунчица“
васпитачи: Чикош Лили, Филе Ачаи Анет
Средња јаслена група
Април 2020