Реализованe онлајн активности – вртић „Сунчица“ – Старија јаслена група – Мај 2020

вртић „Сунчица“
васпитачи: Молнар Ержебет, Трбовић Кристина
Старија јаслена група
Мај 2020