Реализованe онлајн активности – вртић „Сунцокрет“ – група „Nyuszi“ – Мај 2020

вртић „Сунцокрет“
васпитачи: Хусар Илдико, Мора Илдико
група „Nyuszi“
Мај 2020