Дечија недеља – вртић „Сунчица“ – средња јаслена група – Октобар 2020

вртић „Сунчица“
васпитачи: Поша Оршоља, Тандари Анастазиа
средња јаслена група
05-09.10.2020.