Вртић „Наши бисери“ (Фараго Чила), предшколска група – Јануар, Фебруар

васпитач: Фараго Чила
предшколска група
Кањижа, Јануар-Фебруар 2021