Вртић „Сунчица“ (Чикош Лили, Поша Оршоља), Средња јаслена група – Јануар, Фебруар

васпитачи: Чикош Лили, Поша Оршоља
Средња јаслена група
Кањижа, Јануар-Фебруар 2021