Вртић „Сунцокрет“ (Ковач Ђолаи Тимеа, Петровић Агнеш), јаслена група – Јануар, Фебруар

васпитачи: Ковач Ђолаи Тимеа, Петровић Агнеш
јаслена група
Јануар – Фебруар 2021