Адвент – Били смо у цркву

Мале Пијаце, Децембар 2021.