Дечија недеља – Локална самоуправа Кањижа поклонила је лопте за децу П.У.„Наши бисери“

вртић „Наши бисери“
Дечија недеља
Локална самоуправа Кањижа поклонила је лопте за децу П.У.„Наши бисери“
Кањижа, 08.10.2021.