Дечија недеља – средња и мала група

вртић „Сунцокрет“
васпитачи: Моника Догнар, Тимеа Ковач Ђолаи
Хоргош, 04-08.10.2021.