Еко дан у објекту „Футринка“

Трешњевац, 29.04.2022.