Стиже зеко у објекту „Бела рада“

Мале Пијаце, 14.04.2022.