Терапија уз помоћ пса и роботика

Кањижа, 20.05.2022.