Јавне набавке у 2018. години

Јавнa набавкa 5/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 4/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 6. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 7. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 8. »


Јавнa набавкa 3/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА »
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 2»
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »