Јавне набавке у 2019. години


Јавнa набавкa 5/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 4/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 1) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 2) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 3) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 4) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 5) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 6) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 7) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 8) »


Јавнa набавкa 3/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Измена конкурсне документације ЈНМВ бр. 3/2019 »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2019

набавка горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одговор на постављено питање »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »