Јавне набавке у 2020. години

Јавнa набавкa 4/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 1) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 3) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 4) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 5) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 6) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 7) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 8) »


Јавнa набавкa 2/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ: 2/2020 »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »