Од 18. јануара 2021. године започети васпитно-образовни рад

Драги родитељи!
Oбавештавамо Вас да ће, од 18. јануара 2021. године, у Предшколској
установи „Наши бисери“ започети васпитно-образовни рад за децу на
целодневном и полудневном боравку!