Реализованe онлајн активности – група „Szamóca“

вртић „Дуга“
васпитачи: Франк Шереш Мелинда, Навратил Салаи Зита
група „Szamóca“
Април 2020