Dr. Đorđe Natošević-elismerés

Átadták a 2014/2015. évi Dr. Đorđe Natošević-elismeréseket

Ma a Tartományi Kormányban átadták a Dr. Đorđe Natošević tanügyi dolgozó, az első szerb pedagógusok egyike, több város tanítóképzője alapítójának nevét viselő elismerést, mely eredeti vajdasági elismerés és a legeredményesebb oktatási és nevelési intézmények és pedagógusok érdemelik ki.
A 2014/2015. évben a kivételes hozzájárulásukért és gyakorlati eredményeikért díjazottaknak az elismerést Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár és dr. Olivera Gajić, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar rendes tanára, a Dr. Đorđe Natošević-elismerést Odaítélő Bizottság elnöke adták át.
Az Elismerést Odaítélő Bizottság a plakettből, oklevélből és pénzjutalomból álló díjat egyhangúlag a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézménynek, az újvidéki Svetozar Marković-Toza Általános Iskolának, az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskolának, Vera Stojšić-Gašparovskinak a kamenicai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola osztálytanító tanárának és Milan Dragosavacnak, a nagykikindai Đura Jakšić Általános Iskola műszaki nevelés és informatika tanárának ítélte oda.
A tekintélyes elismerés részesültekhez intézett jókívánságaiban Nyilas Mihály a következőket mondta: “Tartományunk immár tizennyolcadik alkalommal látott hozzá a nehéz feladathoz, egész Vajdaságban át kellett tekintenie, mely oktatási intézmények dolgoztak a legszínvonalasabban az elmúlt két évben, mit értek el és mely eredmények értékelhetők e díjra méltónak. A pályázat lezárulásával a Natošević-elismerést Odaítélő Bizottság jól végezte a munkáját, és odaítélte az elismeréseket.”
Az oktatási titkár az egész Vajdaság pedagógusait köszöntötte a pedagógusok napja alkalmából, és sikert kívánt nekik, ahogy fogalmazott: erőfeszítő és nehéz munkájuk ellátásában.
Dr. Olivera Gajić, a Dr. Đorđe Natošević-elismerést Odaítélő Bizottság elnöke elmondta, ez a díj több is, mint az elismeréssel adózás cselekedete.
„Elsősorban az oktatási és nevelési, valamint a pedagógiai tevékenység legjobb módon történő érvényre juttatása, és nagy mértékben hozzájárul a pedagógusi hivatás tekintélyéhez. Ma éppen az oktatási értékek, az intellektuális potenciálok, az alkotótevékenység és a kritikai gondolkodást kell az értékskála csúcsára helyezni, hogy minden társadalom fejlődésének legfontosabb és legerősebb mozgatóereje legyenek” – mondta dr. Olivera Gajić.
A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény a Dr. Đorđe Natošević-elismerés díjazottjainak listájára a munkája során elért kivételes eredményeiért iratkozott fel, amely a korszerű munkamódszerek és számos képzési program alkalmazásában nyilvánul meg, továbbá a határon átívelő együttműködésért, a sokszínűség elfogadásáért és ápolásáért, a magas fokú toleranciáért és a párbeszédért érdemelte ki. Az újvidéki Svetozar Marković-Toza Általános Iskola azért részesült a díjban, mert a korszerű, jól berendezett és szervezett iskola mintaképe, amely az iskola kereteiből kiváló tanítás gyakorlatával lépett ki és olyan iskola, amelyben szokványossá váltak a korszerű tanítási projektek.
Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola azért érdemelte ki a díjat, mert ebben az iskolában a tolerancia, a multikulturális együttműködés és a felzárkóztató oktatás, a tanulók sokoldalú feladatvállalása nem csupán üres szólam, hanem a mindennapi munka révén értelmet kaptak. Ebben az iskolában egyidejű a tanítási szint emelése és a tanárok szakmai továbbképzése.
Vera Stojšić-Gašparovski, a kamenicai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola osztálytanító tanára az általános iskola alsó osztályaiban elért kivételes oktatási és nevelési eredményeiért, valamint a pedagógia tudománynak a szakmai és szélesebb körben való terjesztéséért kapta a díjat.
Dr. Đorđe Natošević-elismerésben részesült Milan Dragosavac, a nagykikindai Đura Jakšić Általános Iskola műszaki nevelés és informatika tanára is, mert a tanításban korszerű munkamódszereket és formákat, oktatási újításokat alkalmaz, de főképpen a tehetséges tanulókkal folytatott kiemelkedő munkájáért érdemelte ki az elismerést.

Forrás: a Tartományi Kormány Titkársága Közönségkapcsolati Irodájának közleménye
2015.11.09