Intézményünk bemutatása

Intézményünk adatai

NÉV: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény
CÍM: 24420 Magyarkanizsa, Karađorđe u. 30.
TEL./FAX: 024/874-380
E-MAIL: nasibiseri@kanjiza.rs
TEVÉKENYSÉGI KÓD: 8891
BEJEGYZÉSI SZÁM: 08025380

Rövid történeti áttekintés

Ókanizsán az első óvodát 150 évvel ezelőtt alapították, pontosan 1867-ben, okleveles tanító vezetésével. Az 1950-es években a gyermekekkel egyre több képzett nevelő foglalkozott, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás fejlődött, az óvodai hálózat bővült. 1973-ig az óvodai tagozatok az iskolák keretein belül működtek, amikor megtörtént az óvodák integrációja a község területén. A ma is fennálló intézményt 1993-ban alapította meg a Községi Képviselő-testület, Poletarac Iskoláskor Előtti Intézmény néven. 2010 novemberétől az intézmény új nevet vett föl, így lett Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, szerb nyelven Predškolska ustanova „Naši biseri”.

Intézményünk bemutatása

Magyarkanizsa község 9 településén 11 épületben folyik nevelő-oktató munka intézményünk keretein belül. Összesen 34 óvodai tagozaton a 2018/2019-es tanévre 549 gyermek íratkozott be.

A szülők választhatnak tannyelvet gyermekük számára. Intézményünkben magyar és szerb nyelven folyik a nevelő-oktató munka. A 2018/2019-es tanévben 5 szerb tannyelvű tagozat van 60 gyermekkel, míg a magyar tannyelvű tagozatok száma 29, összesen 489 gyermekkel. Az óvodaépületek kapacitása, főként a kisebb településeken, nincs kihasználva. Egy óvodaépületben két váltásban folyik a nevelő-oktató munka. Nincs várólista a gyermekek beiratkozásakor. A bölcsődei ellátás külön épületben működik 2016-tól.

Intézményünk óvónői megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek a továbbképzéseken, gazdagítják elméleti és gyakorlati tudásukat. Аz intézménynek összesen 86 dolgozója van. Óvodaépületeink mindegyike rendelkezik udvarral, zöldövezettel. A nevelő-oktató munka megfelelő nagyságú munkaszobákban folyik, amelyek rendeltetésszerűen gyermekbútorral, játékszerekkel és didaktikai eszközökkel vannak felszerelve, az érvényes normatívákkal összhangban. Az intézményre a munkafeltételek és a fölszerelés terén az épületek viszonylagosan egységes ellátottsága jellemző.

Általános céljaink

Céljaink három nagy egységre oszlanak:

1. Biztosítani a nevelő-oktatói munkát a gyermekekkel a lehető legjobb körülmények között.
2. Biztosítani a megfelelő higiéniai és egészségügyi feltételeket, hogy az óvodáskorú gyermekek biztonságos, egészséges és tiszta környezetben nevelkedjenek.
3. Szociális feladatok betöltése a gyermekek gondozásában és az optimális óvodai ellátás biztosításában.

A nevelő-oktatói munka során intézményünk a gyermekek érzelmi stabilitásának erősítésére, a pozitív érzelmek közvetítésére törekszik, amihez a biztonságérzet, bizalmas légkör kialakítása és a csoporton belüli elfogadás szolgál alapul.