Intézményünk bemutatása

Intézményünk adatai

NÉV: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény
CÍM: 24420 Magyarkanizsa, Karađorđe u. 30.
TEL./FAX: 024/874-380
E-MAIL: nasibiseri@kanjiza.rs
TEVÉKENYSÉGI KÓD: 8891
BEJEGYZÉSI SZÁM: 08025380

Rövid történeti áttekintés

Ókanizsán az első óvodát 150 évvel ezelőtt alapították, pontosan 1867-ben, okleveles tanító vezetésével. Az 1950-es években a gyermekekkel egyre több képzett nevelő foglalkozott, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás fejlődött, az óvodai hálózat bővült. 1973-ig az óvodai tagozatok az iskolák keretein belül működtek, amikor megtörtént az óvodák integrációja a község területén. A ma is fennálló intézményt 1993-ban alapította meg a Községi Képviselő-testület, Poletarac Iskoláskor Előtti Intézmény néven. 2010 novemberétől az intézmény új nevet vett föl, így lett Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, szerb nyelven Predškolska ustanova „Naši biseri”.

Intézményünk bemutatása

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény keretein belül Magyarkanizsa Község 9 településén, 11 épületben folyik a nevelő-oktatói munka.

Az Intézményünkben foglalkoztatott óvónők megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek a továbbképzéseken, gazdagítják elméleti és gyakorlati tudásukat.

Intézményünk a munkája során elért kivételes eredményeiért a 2014-2015-ös iskola évben elnyerte a Dr Đorđe Natošević-elismerést.

2017.10.20-án Magyarkanizsa község Köszönő Oklevélben részesítette a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményt a Magyarkanizsa község eredményességéhez és népszerűsítéséhez való hozzájárulásában szerzett érdeméért.

Az óvodaépületek kapacitása, főként a kisebb településeken, nincs kihasználva. 10 épületben a délelőtti váltásban folyik a nevelő-oktatói munka, a magyarkanizsai Pitypang óvodában viszont két váltásban fogadják a gyermekeket.

Óvodaépületeink mindegyike rendelkezik udvarral, zöld övezettel. A nevelő-oktatói munka megfelelő nagyságú munkaszobákban folyik, amelyek rendeltetésszerűen, gyermekbútorral, játékszerekkel és didaktikai eszközökkel vannak felszerelve, az érvényes normatívumokkal összhangban. Az Intézményre jellemző az épületek egységes felszereltsége, a munkafeltételek és a felszerelés terén.

Ebben a tanévben is a magyarkanizsai bölcsődei korosztály a magyarkanizsai Napsugár épületben kerül elhelyezésre, ami immár négy éve kizárólag bölcsődeként működik.

Az Intézmény 2012. márciusa óta alkalmazza a HACCP rendszert. Ettől kezdve a HACCP rendszer élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásai szerint működik intézményünk, amely többek közt az étel előkészítését és tálalását szabályozza.

Általános céljaink

Céljaink három nagy egységre oszlanak:

1. Biztosítani a nevelő-oktatói munkát a gyermekekkel a lehető legjobb körülmények között.
2. Biztosítani a megfelelő higiéniai és egészségügyi feltételeket, hogy az óvodáskorú gyermekek biztonságos, egészséges és tiszta környezetben nevelkedjenek.
3. Szociális feladatok betöltése a gyermekek gondozásában és az optimális óvodai ellátás biztosításában.

A nevelő-oktatói munka során intézményünk a gyermekek érzelmi stabilitásának erősítésére, a pozitív érzelmek közvetítésére törekszik, amihez a biztonságérzet, bizalmas légkör kialakítása és a csoporton belüli elfogadás szolgál alapul.