Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény-elismerés

Idén jubileumot ünnepel Magyarkanizsa község minden óvodája, hiszen községünkben már 150 éve folyik töretlenül a munka, a gyermeknevelés. Az intézmény minden törvényes kötelezettségének eleget tesz, az óvónők folyamatosan részt vesznek szakmai továbbképzéseken, színvonalas és eredményes a szaktestületek tevékenysége, a községi óvodaépületekről gondot viselnek, ahogyan a játékállomány, a segédeszközök állandó megújításáról is. Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolára való felkészítésre, a drámapedagógiai játékok alkalmazására, a játékos megoldások keresésére, hogy a gyermekek ismereteit észrevétlenül, de tartósan bővíthessék. Havonta szerveznek művelődési programokat minden korosztály számára. Kiemelt cél, hogy felkeltsék a gyermekek érdeklődését a kulturális élmények, értékek iránt. Fontosnak tartják a hagyományápolást, a jeles napok megünneplését, így a gyermekek hagyományos kulturális értékeket sajátítanak el, megismerkednek elődeik életmódjával, ami hozzájárul a nemzeti öntudat erősítéséhez. Napjainkban a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény keretein belül Magyarkanizsa község kilenc településén, tizenegy épületben 564 gyermekkel folyik a nevelő-oktatói munka.