ERASMUS+

Környezeti mozgóprogram gyermekeknek
2019-1-HU01-KA229-061236_2
ERASMUS+ PÁLYÁZAT
LIFE- KÖRNYEZETI MOZGÓPROGRAM GYERMEKEKNEK

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény az Erasmus+ pályázaton vesz részt 2019 szeptembere óta, amelynek koordinátor intézménye a Nagykanizsai Központi Óvoda (Magyarország), partnerintézményünk a Szentegyházai Mártonffi János Általános Iskola (Románia).

A Life- Környezeti mozgóprogram gyermekeknek program célja a játékos tevékenységekre épülő környezeti programoknak az összeállítása, amelynek központjában a környezettudatos magatartás, gondolkodás kialakítása, a természeti, társadalmi környezet értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód, a lelki egészség áll. Partnereinkkel együttműködve, a gyermekek életkori sajátosságaira építve, érzelmi biztonságot nyújtó keretek között, a szülőkkel szoros partneri kapcsolatban kívánjuk programunkat megvalósítani. A pályázat 2 évig tart. A program egyik részét alkotják azok a projekt tevékenységek, amelyeket valamennyi óvodapedagógusunk és gyermekünk részvételével valósítunk meg óvodáinkban. A másik része pedig mobilitásokból áll, olyan fajta képzési, tanulási tevékenységekből, amelyeket itt nálunk Magyarkanizsán, valamint a két partnerintézményben fogunk megvalósítani, Magyarországon és Erdélyben. A program a környezeti nevelés mellett az élethosszig tartó tanulásra és az európai örökség megóvására is koncentrál.