ERASMUS+

Erasmus összefoglaló life 2019-2022


LIFE-Környezeti mozgóprogram gyermekeknek


LIFE-Környezeti mozgóprogram gyermekeknek


LIFE-Környezeti mozgóprogram gyermekeknek programfüzet

A LIFE – Környezeti mozgóprogram gyermekeknek ERASMUS+ programunk végéhez értünk. A programunk célja egy játékos, tevékenységre épülő környezeti programnak az összeállítása volt, amelynek középpontjában a környezettudatos magatartás, gondolkodás kialakítása, a természeti, társadalmi környezet értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód, a lelki egészség állt. Partnereinkkel együttműködve, holisztikus szemlélettel, komplexen, a gyermekek életkori sajátosságaira építve, a szülőkkel szoros partneri kapcsolatban valósítottuk meg programunkat. Lehetőséget biztosítottunk az együttes élmény-és örömszerzésre, a harmonikus személyiség-és közösségfejlesztésre. Ehhez felhasználtuk a zenét, irodalmat, táncot, hagyományőrzést, kulturális örökségünket. A választott prioritásokhoz igazodva, a sokszínű programok lehetővé tették a gyermekek alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlesztését, növelték eredményességüket, hozzájárultak európai kulturális örökségünk megóvásához, segítették az óvoda-iskola átmenetet. A három partnerintézmény pedagógusaival közösen támogató tanulási környezetet alakítottunk ki, melyben biztosítottuk gyermekeink számára az esélyegyenlőség megvalósulását, a hátránykompenzációt, a tehetséggondozást, az egyéni értékek kihangsúlyozását, személyiségük komplex fejlesztését. Köszönjük az ERASMUS-nak és a partnereinknek, a magyarországi Nagykanizsai Központi Óvodának, a szentegyházai Mártonffi János Általános Iskola tagóvodájának, romániai Nárcisz Napközi Otthonnak a lehetőséget és a sok tudást, amit kaptunk a program során. A program végéhez értünk, de a tanulás ezzel nem ér véget, hiszen megtanultuk, hogy mennyire fontos az egész életen át történő tanulás és vele együtt a jó gyakorlatok megosztása, tapasztalatok átadása.Környezeti mozgóprogram gyermekeknek
2019-1-HU01-KA229-061236_2
ERASMUS+ PÁLYÁZAT
LIFE- KÖRNYEZETI MOZGÓPROGRAM GYERMEKEKNEK

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény az Erasmus+ pályázaton vesz részt 2019 szeptembere óta, amelynek koordinátor intézménye a Nagykanizsai Központi Óvoda (Magyarország), partnerintézményünk a Szentegyházai Mártonffi János Általános Iskola (Románia).

A Life- Környezeti mozgóprogram gyermekeknek program célja a játékos tevékenységekre épülő környezeti programoknak az összeállítása, amelynek központjában a környezettudatos magatartás, gondolkodás kialakítása, a természeti, társadalmi környezet értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód, a lelki egészség áll. Partnereinkkel együttműködve, a gyermekek életkori sajátosságaira építve, érzelmi biztonságot nyújtó keretek között, a szülőkkel szoros partneri kapcsolatban kívánjuk programunkat megvalósítani. A pályázat 2 évig tart. A program egyik részét alkotják azok a projekt tevékenységek, amelyeket valamennyi óvodapedagógusunk és gyermekünk részvételével valósítunk meg óvodáinkban. A másik része pedig mobilitásokból áll, olyan fajta képzési, tanulási tevékenységekből, amelyeket itt nálunk Magyarkanizsán, valamint a két partnerintézményben fogunk megvalósítani, Magyarországon és Erdélyben. A program a környezeti nevelés mellett az élethosszig tartó tanulásra és az európai örökség megóvására is koncentrál.