Представљање установе

Подаци установе

НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“
СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева 30
ТЕЛ/ФАКС: 024/874-380
E-MAIL: nasibiseri@kanjiza.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 08025380

Кратак историјат

Прво забавиште у Кањижи основано је пре 150 године, тачније 1867. године, под вођством школованог учитеља. Од 50-их година 20. века почињу да раде са децом школовани васпитачи и делатност предшколског васпитања и образовања се развија, мрежа забавишта се шири. До 1973. године предшколска одељења су радила у оквиру основне школе, када је извршена интеграција забавишта на територији општине Кањижа. Данашња установа основана је 1993. године од стране Скупштине општине Кањижа, под називом „Полетарац“. Од новембра 2010. године Установа носи назив: Предшколска установа „Наши бисери“, на мађарском језику: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény.

Представљање установе

Наша Установа, предшколским васпитањем и образовањем, покрива 9 насеља у општини Кањижа и ради у 11 објеката. У наставној 2018/2019. години уписано је 549 деце и формирано 34 одељења. У установу примамо децу од 1. године живота до узраста поласка у школу.

Родитељи могу да одаберу језик наставе за своју децу. У Установи се васпитно-образовни рад изводи на мађарском и на српском језику. У наставној 2018/2019. години, број одељења на српском наставном језику је 5, са укупно 60 деце, а број одељења на мађарском наставном језику је 29, са укупно 489 деце.

Капацитети установе, углавном у мањим насељима, нису искоришћени. У два објекта рад се изводи у две смене. Немамо листу чекања за упис деце у Установу. Боравак и услуга на јасленом узрасту не одвијају се у оптималним условима, стога је потребно пронаћи трајно решење.

Васпитачи-запослени у нашој Установи редовно учествују на стручним усавршавањима и обогаћују своје теоријско и практично знање. Установа има укупно 86 запослених.

Сваки објекат предшколске установе има двориште са зеленом површином. Васпитно-образовни рад се изводи у радним собама које су одговарајуће величине, наменски опремљене дечјим намештајем, играчкама и дидактичким средствима, у складу са важећим нормативима. Установу карактерише релативна уједначеност опремљености објеката, у погледу услова рада и опреме.

Општи циљеви

Циљеви су подељени на три велике целине:

1. Обезбедити васпитно-образовни рад са децом у што идеалнијим и бољим условима.
2. Oбезбедити одговарајућу хигијенскo-здравствену функцију Установе, тако да деца безбедно, здраво и у уредним условима бораве и расту.
3. Обезбедити социјалну функцију Установе која се огледа у безбедном чувању и нези деце.

У оквиру васпитно-образовног рада Установе, трудимо се и радимо на јачању емоционалне стабилности деце и посредовању у успостављању позитивних емоција према њима, чиме се темељи формирање осећаја сигурности, поверења и прихваћености у групи.