Представљање установе

Подаци установе

НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“
СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева 30
ТЕЛ/ФАКС: 024/874-380
E-MAIL: nasibiseri@kanjiza.rs
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 08025380

Кратак историјат

Прво забавиште у Кањижи основано је пре 150 године, тачније 1867. године, под вођством школованог учитеља. Од 50-их година 20. века почињу да раде са децом школовани васпитачи и делатност предшколског васпитања и образовања се развија, мрежа забавишта се шири. До 1973. године предшколска одељења су радила у оквиру основне школе, када је извршена интеграција забавишта на територији општине Кањижа. Данашња установа основана је 1993. године од стране Скупштине општине Кањижа, под називом „Полетарац“. Од новембра 2010. године Установа носи назив: Предшколска установа „Наши бисери“, на мађарском језику: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény.

Представљање установе

Предшколска установа „Наши бисери“ покрива 9 насеља у Општини Кањижа и обавља васпитно-образовни рад у 11 објеката.
Васпитачи – запослени у нашој Установи стекли су стручно образовање васпитача у предшколској установи, континуирано учествују на стручним усавршавањима и обогаћују своје теоријско и практично знање.
Установи је додељено Признање “Др Ђорђе Натошевић“ за школску 2014/2015. годину, за постигнуте изузетне резултате у васпитно-образовном раду.
Дана 20. октобра 2017. године, Општина Кањижа је уручила Предшколској установи „Наши бисери“ захвалницу за заслуге и допринос успеху и промоцији општине Кањижа.
Капацитети установе, углавном у мањим насељима, нису искоришћени. У 10 објеката рад се изводи у преподневној смени, док објекат „Маслачак“ у Кањижи ради у две смене.
Сваки објекат предшколске установе има двориште са зеленом површином. Васпитно-образовни рад се обавља у радним собама које су одговарајуће величине, наменски опремљене дечјим намештајем, играчкама и дидактичким средствима, у складу са важећим нормативима. Установу карактерише уједначеност опремљености свих објеката у погледу услова рада и опреме.
И ове раднегодине,јаслене групесу смештене у објекат „Сунчица“ који је отворен само за јаслени узраст.

Од марта 2012. године, наша Установа примењује HACCP систем. Од тада у установи примењујемо прописе HACCP система на плану безбедности хране и хигијене који, између осталог, регулишу припрему и сервирање хране.

Општи циљеви

Циљеви су подељени на три велике целине:

1. Обезбедити васпитно-образовни рад са децом у што идеалнијим и бољим условима.
2. Oбезбедити одговарајућу хигијенскo-здравствену функцију Установе, тако да деца безбедно, здраво и у уредним условима бораве и расту.
3. Обезбедити социјалну функцију Установе која се огледа у безбедном чувању и нези деце.

У оквиру васпитно-образовног рада Установе, трудимо се и радимо на јачању емоционалне стабилности деце и посредовању у успостављању позитивних емоција према њима, чиме се темељи формирање осећаја сигурности, поверења и прихваћености у групи.