Контакт

„Наши бисери”, централна зграда – Кањижа, Карађорђева бр. 30.
E-mail: nasibiseri@kanjiza.rs
024/4874-380 024/4877-296

Веселинов Ибоља
Директор
024/4874-380
E-mail: vibolya@kanjiza.rs

Вуковић Наталија
Овлашћено лице за заштиту података o личности
Овлашћено лице за информације од јавног значаја
Секретар
024/4874-380
E-mail: natalija.vukovic74@gmail.com

Хорват Ева
Администратор
024/4874-380
E-mail: horvatheva9@gmail.com

Буза Анамариа
Дипл. економиста за финансијско – рачуноводствене послове
024/4874-380
E-mail: buza1985@stcable.net

Буш Сузана
Психолог
024/4874-380
E-mail: vsuzy@gportal.hu

Адриен Забош
Логопед-дефектолог
024/4874-380
E-mail: zadrika2121@gmail.com

„Маслачак” – Pitypang – Кањижа, Широка бр. 68.
024/4874-803

„Сунчица“ – Napsugár – Кањижа, Сибињанин Јанка бр. 42.
024/4876-655

„Сунцокрет“ – Napraforgó – Хоргош, Барток Беле бр. 3.
024/792-228

„Бела рада“ – Százszorszép – Мале Пијаце, Арањ Јаноша бр. 14.
024/882-018

„Дуга“ – Szivárvány – Мартонош, Tрг Слободе бр. 7.
024/4880-032

„Звездица“ – Csillagszem – Адорјан, Маршала Тита бр. 2.
024/4884-038

„Футринка“ – Futrinka – Трешњевац, 29. Новембра бр. 1.
024/4883-350

„Лилипут“ – Lilliput – Ором, Радноти Миклоша бр. 4.
024/4799-246

„Кутак“ – Kuckó – Тотово Село, 1. маја бр. 10.
024/4887-180

„Бамби“ – Bambi – Велебит, Мандарић Ђуре бр. 9.
024/885-654