Опис објеката


Објекат „Наши бисери” – централна зграда, Кањижa, улица Карађорђева бр. 30
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 3542 m²
Наменска зграда, изграђена 1972. године.
У објекту има 6 радних соба, ради 7 група у преподневној смени, са обухватом од укупно 118 деце. У згради постоји: фискултурна сала, обновљено дечјe купатило, опремљено игралиште и башта а постављена је и веб камера за посматрање рода. На спрату се налази администрација и руководство.


Објекат “Маслачак”, Кањижa, Широка улица бр. 68
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1467 m²
Наменска зграда, изграђена 1976. године.
У објекту има 5 радних соба, тако у згради ради 6 група у преподневној смени. Објекат обухвата укупно 114 деце, на полудневном и целодневном боравку. У згради постоји фискултурна сала, обновљено дечје купатило, централна кухиња, опремљено игралиште и башта.


Објекат „Сунчица”, Кањижа, Улица Сибињанин Јанка бр. 42
Површина зграде: 269 m²
Дечје игралиште, двориште: 647 m²
У овом објекту смештен је само јаслени узраст, тј. 3 јаслене групе са обухватом од 43 деце. Ово је једини објекат Установе који није наменски изграђен али је комплетно обновљен 2008. године. У згради постоји 3 радне собе, новоопремљено дечје купатило, ново игралиште, башта и затворено двориште.


Објекат „Сунцокрет”, Хоргош, Улица Барток Беле бр. 3
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1730 m²

Наменска зграда, изграђена је 1970.
У објекту има 5 радних соба, тако у згради ради 5 група у преподневној смени и 1 група поподне. Укупно ради 6 група у две смене, са обухватом од 104 деце. Објекат располаже сопственом кухињом, фискултурном салом, обновљеним дечјим купатилом, опремљеним игралиштем, баштом и зеленом површином испред вртића.


Објекат „Бела рада”, Мале Пијаце, Улица Арањ Јаноша бр. 14.
Површина зграде: 320 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 2040 m²
Наменска зграда, изграђена 1974.
У објекту постоје 2 радне собе, где раде 2 васпитне групе са укупно 40 деце. Забавиште има сопствену чајну кухињу, обновљено дечје купатило, опремљено игралиште и камена башта.


Објекат „Дуга“, Мартонош, Трг слободе бр. 7
Површина зграде 320 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1080 m²
У згради постоје 2 радне собе и 2 групе. Објекат обухвата укупно 38 деце, на полудневном и целодневном боравку. Забавиште има сопствену чајну кухињу, обновљено дечје купатило, опремљено игралиште и башту.


Објекат „Звездица”, Адорјан, Улица Маршала Тита бр. 2
Зграда је заједничка са Основном школом „Јован Јовановић Змај”. Године 2003. је реконструисана, те је забавиште одвојено, објекат је наменски.
Површина зграде: 320 m²
Двориште и дечје игралиште је заједничко са школским, површине 1820 m2.
За предшколце су обезбеђене 2 радне собе и 2 групе, где је распоређено укупно 20 деце. У згради постоји фискултурна сала, заједничка са школом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Футринка”, Трешњевац, Улица 29. новембра бр. 2
Површина зграде: 290 m²
Дечје игралиште, зелена површина 1446 m²
Наменски објекат изграђен 1989. год.
У две радне собе раде две групе, са обухватом од укупно 25 деце. Објекат има сопствену чајну кухињу, игралиште а испред вртића налази се цветна башта.


Објакат „Лилипут”, Ором, Ул. Радноти Миклоша бр. 5
Површина зграде: 246 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 2580 m²
Објекат је наменски, а 2000. године је реконструисан и проширен.
У дечјем вртићу ради 1 група, са прихватом од 16 деце. Располаже сопственом чајном кухињом, двориштем, опремљеним игралиштем, резбареном улазном капијом и цветном баштом.


Објекат „Кутак”, Тотово Село, Улица Првог маја бр. 1
Површина зграде: 335 m²
Зелена површина 835 m²
Објекат је наменски, забавиште га користи од 2002. године.
У објекту постоје две радне собе са једном групом. У вртић је уписано 16 деце. Објекат располаже сопственом чајном кухињом, новоопремљеним игралиштем, повртњаком, уређеним цветним баштама.


Објекат „Бамби”, Велебит, Ул. Ђуре Мандарића бр. 9
Дечји вртић га користи заједно са школом, наменска зграда, изграђена пре 70 година.
Површина зграде: 104 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 804 m²
У једној радној соби смештено је мешовита група на српском наставном језику са 9 деце. Део зграде који припада забавишту је реновиран. Објекат располаже сопственом чајном кухињом, новоопремљеним игралиштем и уређеном зеленом површином.