Опис објеката


Објекат „Наши бисери” – централна зграда, Кањижa, улица Карађорђева бр. 30
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 3542 m²
Наменска зграда, изграђена 1972. године.
У објекту има 5 радних соба, једна просторија адаптирана је у групну собу, тако да у згради ради 7 одељења у преподневној смени, чиме је обухваћено укупно 120 деце. У згради постоји фискултурна сала, а на спрату се налази административно одељење и руководство. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат “Маслачак”, Кањижa, Широка улица бр. 68
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1467 m²
Наменска зграда, изграђена 1976. године.
У објекту има 5 радних соба. Објекат обухвата укупно 110 деце. У згради постоји фискултурна сала. У овој згради је смештена централна кухиња за кањишка забавишта. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Сунчица”, Кањижа, Улица Сибињанин Јанка бр. 42
Површина зграде: 269 m²
Дечје игралиште, двориште: 647 m²
У овом објекту постоје три радне собе, за три одељења на полудневном боравку. У одељењима има укупно 47 деце. То је једини објекат Установе који није наменски изграђен, али је реконструисан. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Сунцокрет”, Хоргош, Улица Барток Беле бр. 3
Површина зграде: 820 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1730 m²

Наменска зграда, изграђена је 1970.
У објекту има 5 радних соба, тако да у згради ради 6 одељења у преподневној смени, и 2 одељења послеподне. Укупно ради 8 одељења у две смене што обухвата 112 деце. Објекат располаже сопственом кухињом. У згради постоји фискултурна сала. Током летњег распуста обновљено је унутрашње осветљење објекта. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Бела рада”, Мале Пијаце, Улица Арањ Јаноша бр. 14.
Површина зграде: 320 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 2040 m²
Наменска зграда, изграђена 1974.
У објекту постоје 2 радне собе, где раде 2 васпитне групе са укупно 42 деце. Забавиште има сопствену чајну кухињу. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Дуга“, Мартонош, Трг слободе бр. 7
Површина зграде 320 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 1080 m²
Наменска зграда изграђена 1974. год.
У згради постоје 2 радне собе. У два одељења распоређено је укупно 36 деце. Забавиште има сопствену чајну кухињу. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Звездица”, Адорјан, Улица Маршала Тита бр. 2
Зграда је заједничка са Основном школом „Јован Јовановић Змај”. Године 2003. је реконструисана, те је забавиште одвојено, објекат је наменски.
Површина зграде: 320 m²
Двориште и дечје игралиште је заједничко са школским, површине 1820 m²
За предшколце су обезбеђене две радне собе. У два одељења распоређено је укупно 25 деце. Припремање ужине је обезбеђено у кухињи школе. У згради постоји фискултурна сала, заједничка са школом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Футринка”, Трешњевац, Улица 29. новембра бр. 2
Површина зграде: 290 m²
Дечје игралиште, зелена површина 1446 m²
Наменски објекат изграђен 1989. год.
У две радне собе раде два одељења, чиме је обухваћено укупно 27 деце. Објекат има централно грејање на гас и сопствену чајну кухињу.


Објакат „Лилипут”, Ором, Ул. Радноти Миклоша бр. 5
Површина зграде: 246 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 2580 m²
Објекат је наменски, а 2000. године је реконструисан и проширен.
У дечјем вртићу раде 1 одељења у две радне собе, са прихватом од укупно 16 деце. Располаже сопственом чајном кухињом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Кутак”, Тотово Село, Улица Првог маја бр. 1
Површина зграде: 335 m²
Зелена површина 835 m²
Објекат је наменски, забавиште га користи од 2002. године.
У објекту постоје две радне собе, од којих једна преуређена у фискултурну салу. У вртић је уписано 7 деце у једно одељење. Објекат располаже сопственом чајном кухињом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Бамби”, Велебит, Ул. Ђуре Мандарића бр. 9
Дечји вртић га користи заједно са школом, наменска зграда, изграђена пре 70 година.
Површина зграде: 104 m²
Дечје игралиште, зелена површина: 804 m²
У једној радној соби ради једно одељење на српском наставном језику са 7 деце. Део зграде који припада забавишту је реконструисан. Објекат располаже сопственом чајном кухињом. Санитарни чвор је заједнички са школом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.