Опис објеката


Објекат „Наши бисери“ – централна зграда, Кањижa, улица Карађорђева бр. 30.
Површина зграде: 820 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 3542 m2
Наменска зграда, изграђена 1972. године.
У објекту има 6 радних соба.У згради постоји: обновљено дечјe купатило, опремљено игралиште и башта а постављена је и веб камера за посматрање рода. На спрату се налази администрација и руководство.


Објекат „Маслачак“, Кањижa, Широка улица бр. 68
Површина зграде: 820 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 1467 m2
Наменска зграда, изграђена 1976. године.
У објекту има 5 радних соба, тако у згради ради 4 група и 1 развојна група, у преподневној смени. У згради постоји фискултурна сала, обновљено дечје купатило, централна кухиња, опремљено игралиште и башта.


Објекат „Сунчица“, Кањижа, улица Сибињанин Јанка бр. 42
Површина зграде: 269 m2
Дечје игралиште, двориште: 647 m2
У овом објекту смештен је само јаслени узраст, тј. 3 јаслене групе. Ово је једини објекат Установе који није наменски изграђен али је комплетно обновљен 2008. године. У згради постоји 3 радне собе, новоопремљено дечје купатило, ново игралиште, башта и затворено двориште.


Објекат „Сунцокрет“, Хоргош, Улица Барток Беле бр. 3
Површина зграде: 820 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 1730 m2
Наменска зграда, изграђена је 1970.
У објекту има 6 радних соба. Објекат располаже сопственом кухињом, обновљеним дечјим купатилом, опремљеним игралиштем, баштом и зеленом површином испред вртића.


Објекат „Бела рада“, Мале Пијаце, Улица Арањ Јаноша бр. 14.
Површина зграде: 320 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 2040 m2
Наменска зграда, изграђена 1974. године
У објекту постоје 2 радне собе, где раде 2 васпитне групе, са услугом полудневног и целодневног боравка. Забавиште има сопствену чајну кухињу, обновљено дечје купатило, опремљено игралиште и камена башта.


Објекат „Дуга“, Мартонош, Трг слободе бр. 7
Површина зграде 320 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 1080 m2
Наменска зграда изграђена 1974. године.
У згради постоје 2 радне собе и 2 групе, са полудневним и целодневним боравком. Забавиште има сопствену чајну кухињу, обновљено дечје купатило, опремљено игралиште и башту.


Објекат „Звездица“, Адорјан, Улица Маршала Тита бр. 2
Зграда је заједничка са Основном школом „Јован Јовановић Змај“, 2003. године је реконструисана те је забавиште одвојено, објекат је наменски.
Површина зграде: 320 m2
Двориште и дечје игралиште је заједничко са школским, површине 1820 m2.
За предшколце су обезбеђене 2 радне собе и 1 група. У згради постоји фискултурна сала, заједничка са школом. У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.


Објекат „Футринка“, Трешњевац, улица 29. новембра бр. 2
Површина зграде: 290 m2
Дечје игралиште, зелена површина 1446 m2
Наменски објекат изграђен 1998. године.
У објекту постоје две радне собе са две групе. Објекат има сопствену чајну кухињу, игралиште а испред вртића налази се цветна башта.


Објакат „Лилипут“, Ором, ул. РаднотиМиклоша бр. 5
Површина зграде: 246 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 2580 m2
Објекат је наменски, а 1997. године је реконструисан и проширен.
У дечјем вртићу раде 2 групе, са услугом полудневног и целодневног боравка. Располаже сопственом чајном кухињом, двориштем, опремљеним игралиштем, резбареном улазном капијом и цветном баштом.


Објекат „Кутак“, Тотово Село, улица Првог маја бр. 1
Површина зграде: 335 m2
Зелена површина 835 m2
Објекат је наменски, забавиште га користи од 2002. године.
У објекту постоје две радне собе са једном групом и услугом полудневног и целодневног боравка. Објекат располаже сопственом чајном кухињом, новоопремљеним игралиштем, повртњаком, уређеним цветним баштама.


Објекат „Бамби“, Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 9
Дечји вртић га користи заједно са школом, наменска зграда, изграђенапре 70 година.
Површина зграде: 104 m2
Дечје игралиште, зелена површина: 804 m2
У једној радној соби смештена је мешовита група на српском наставном језику. Део зграде који припада забавишту је реновиран. Објекат располаже сопственом чајном кухињом, новоопремљеним игралиштем и уређеном зеленом површином.