Документи

Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2020/2021. годину »
Годишњи План рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2021/2022. годину »
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ Предшколске установе „Наши бисери“ Кањижа »


Приходи и расходи за 2019 и 2020 год. »
Годишњи План рада Предшколске установе „НАШИ БИСЕРИ” за радну 2020/2021. годину »
Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2019/2020. годину »


Образац ЗПУ -3.-4. дете – З А Х Т Е В за потпуно регресирање трошкова целодневног, односно полудневног боравка у предшколској установи детета трећег, односно четвртог реда рођења »


Годишњи План рада Предшколске установе „НАШИ БИСЕРИ” за радну 2019/2020. годину »
Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2018/2019. годину »


Приходи и расходи за 2018 и 2019 год. »

Годишњи План рада Предшколске установе “НАШИ БИСЕРИ” за радну 2018/2019. годину »
Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2017/2018. годину »


Predškolsкi program 2017 »
Razvojni plan 2018-2021-1 »
GODIŠNJI PLAN 17-18-1 »
GOD. IZVEŠTAJ 16-17-1 »

УПИСНИЦА »
ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ДЕТЕТА »
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ УСЛУГЕ »