Документи

Годишњи План рада Предшколске установе „НАШИ БИСЕРИ” за радну 2019/2020. годину »
Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2018/2019. годину »


Приходи и расходи за 2018 и 2019 год. »

Годишњи План рада Предшколске установе “НАШИ БИСЕРИ” за радну 2018/2019. годину »
Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2017/2018. годину »


Predškolsкi program 2017 »
Razvojni plan 2018-2021-1 »
GODIŠNJI PLAN 17-18-1 »
GOD. IZVEŠTAJ 16-17-1 »

УПИСНИЦА »
ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ДЕТЕТА »
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ УСЛУГЕ »