Јавне набавке у 2020. години

Јавнa набавкa 4/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 1) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 3) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 4) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 5) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 6) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 7) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 8) »


Јавнa набавкa 2/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ: 2/2020 »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавне набавке у 2019. години


Јавнa набавкa 5/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 4/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 1) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 2) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 3) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 4) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 5) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 6) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 7) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 8) »


Јавнa набавкa 3/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Измена конкурсне документације ЈНМВ бр. 3/2019 »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2019

набавка горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одговор на постављено питање »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавне набавке у 2018. години

Јавнa набавкa 5/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 4/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 6. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 7. »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 8. »


Јавнa набавкa 3/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Јавнa набавкa 2/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА »
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 2»
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »