Предшколска онлајн заједница учења-Учимо и менјамо праксу

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом. Брошуре креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Упитник за породице о брошури „Добробит деце предшколског узраста“

Упитник за породице о брошури „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“

Упитник за породице о брошури „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста “

Поштовани родитељи/законски заступници деце

На основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа од понедељка, 30. новембра 2020. године објекти Предшколске установе “Наши бисери” примаће само децу која су уписана у целодневни боравак, уз услов да родитељи/законски заступници деце поднесу:
– Потврду послодавца да родитељи/законски заступници деце послове морају да обављају у седишту или организационој јединици фирме, са контактом послодавца.

Потврде се предају у понедељак, 30. новембра приликом доласка деце у предшколску установу.

Јавне набавке у 2020. години

Јавнa набавкa 4/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 1) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 3) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 4) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 5) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 6) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 7) »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (партија 8) »


Јавнa набавкa 2/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ »
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА »
Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ: 2/2020 »
Одлука о додели уговора »
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ »


Uputstvo za elektronski upis

1. korak – Posetite www.euprava.gov.rs (CHROME pretraživač)
2. korak – U gornjem desnom uglu sajta, kliknite na „Moja eUprava“.
3. korak – Registrujte se ili prijavite na svoj nalog. Unesite svoje korisničko ime i lozinku tokom registracije.
4. Korak – U meniju izaberite sledeću ikonu: „Građani-usluge-deca-eVrtić“.
5. Korak – Kliknite na željeni vrtić u ustanovi, a zatim na „Pokreni uslugu“.
6. Korak – Na ekranu „Prijava dece“ prijavite se u predškolsku ustanovu, ovde je važno da popunite sva polja.
7. Korak – Kliknite na „Sledeći korak“, podaci će biti provereni, i konačno kliknite na ikonu „Podnesi prijavu“.

Upis dece u radnu 2020/2021. godinu

Obaveštavamo roditelje/zakonske zastupnike dece da će upis u našu Ustanovu vršiti od 11. maja do 25. maja 2020. godine.

Upis je obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine.

Roditelji/zakonski zastupnici dece koja su do sada pohađala našu Ustanovu, nije potrebno da popunjavaju zahtev za upis jer se dokumentacija prenosi, i priznaje kao podnet zahtev u ovogodišnjem upisu.

Deca koja se prvi put upisuju u našu ustanovu, prijavljuju se  elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, jer se ona automatski pribavlja iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra  obaveznog socijalnog osiguranja. Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala www.euprava.gov.rs, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima.

Napomena: podnošenje zahteva je moguće tek prvim zvaničnim danom upisa odnosno od 11.5.2020. godine.

Prijava elektronskim putem nije moguća za roditelje koji nisu državljani R. Srbije, iz tog razloga molimo roditelje koji nisu državljani R. Srbije, da se za informacije o upisu interesuju na sledeći broj telefona: (024) 874 380 ili mejl adresu: nasibiseri@kanjiza.rs
 
DODATNA DOKUMENTACIJA:

Za 3. i 4. dete po rođenju: Ukoliko je dete koje se upisuje u Ustanovu treće ili četvrto po redu rođenja u porodici, roditelji/zakonski zastupnici prilažu dodatnu dokumentaciju:
• Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice;
• Fotokopiju lične karte jednog roditelja;
Popunjen zahtev

Za dete bez roditeljskog staranja: rešenje nadležnog organa da je dete pod starateljstvom ili hraniteljstvom i važeće rešenje o dečjem dodatku.

Za navedene kategorije dece upis će obaviti elektronskim putem, ali je neophodno da se dodatna dokumentacija dostavi na mejl adresu ustanove: nasibiseri@kanjiza.rs, sa naznakom imena i prezimena deteta.

Putujuća deca: ako će vaše dete putovati u vrtić, molimo navedite pri upisu.

LEKARSKO UVERENJE: za SVU novoupisanu decu potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog doma zdravlja, da je dete uredno vakcinisano i da je psihofizički sposobno za prijem u ustanovu. Potvrda se predaje do 20. avgusta 2020. godine. Podnošenje ove potvrde je obavezno, u suprotnom dete neće biti primljeno u ustanovu.

Dodatne informacije i uputstvo o vršenju upisa elektronskim putem dostupni su na našem sajtu.

Za sva pitanja u vezi upisa možete nam se obratiti putem mejla: nasibiseri@kanjiza.rs, ili od 11. maja (od 8,00 do 12,00 časova) na telefon: (024) 874 380.