Реализованe онлајн активности – група „Almácska“

вртић „Лилипут“
васпитач: Бата Магдолна
група „Almácska“
Април 2020